IT, Comunicaţii şi Media

 

Într-o lume aflată într-o continuă miscare, în care formele şi modalităţile comunicării evoluează într-un ritm rapid şi ocupă o parte din ce în ce mai importantă a timpului nostru IT-ul, comunicaţiile şi media au devenit o componentă de necontestat a realităţii juridice. Serviciile domeniale aferente acestor zone au cunoscut şi cunosc în continuare o dezvoltare aproape de neimaginat.

Serviciile de consultanţă juridică în domeniul IT-ului, comunicaţiilor şi în zona media sunt aztăzi realităţi în activitatea avocaţilor “Fenechiu Savu & Asociaţii”. Oferim servicii specializate începând cu asigurarea consultanţei legale în domeniu, asistarea clienţilor în încheierea complexelor tranzacţii ce caracterizează acestă zonă atât de dinamică, identificarea celor mai eficiente forme de protecţie a sistemelor şi tehnologiilor, obţinerea licenţelor şi avizelor necesare companiilor, tehnologiilor şi sistemelor, şi continuând cu reprezentarea clienţilor în litigiile intervenite.

Faptul că printre clienţii noştrii se regăsesc mari producători de sisteme de comunicaţii şi software precum şi posturi TV, este dovada recunoaşterii valorii şi profesionalismului în domeniu a avocaţilor “Fenechiu Savu & Asociaţii”.

Comments are closed.