Achiziţii Publice şi Litigii Administrative

 
Statul este, fără îndoială, cel mai mare jucător care activează pe piaţa bunurilor şi serviciilor. Cel mai mare cumpărător. Dacă din perspectiva statului orice cumpărare de bunuri şi servicii este o achiziţie publică, din perspectiva companiei cocontractante orice raport contractual cu statul este o afacere. O afacere care – chiar dacă se circumscrie unor reglementări domeniale specifice, trebuie abordată şi tratată ca o afacere.
Cunoaşterea temeinică a reglementărilor specifice achiziţiilor publice şi experienţa în domeniu sunt premizele esenţiale care recomandă avocaţii noştrii ca una din cele mai bune alegeri pe care le puteţi face, fie ca autoritate publică achizitoare, fie ca participant la o procedură de achiziţie publică.
Experienţa noastră în materie este una serioasă, în decursul anilor fiind implicaţi în numeroase proceduri de achiziţii publice. În unele dintre acestea am fost consultanţii autorităţii contractante, în altele am consiliat companiile participante la aceste proceduri. În toate situaţiile am oferit servicii profesioniste protejând întotdeuna interesele legitime ale clienţilor noştrii. Serviciile noastre vizează atât procedura propriuzisă cât şi rezolvarea incidentelor intervenite în desfăşurarea acesteia – situaţii în care ne-am reprezentat clienţii în faţa Consiliului Naţional de Soluţionarea a Contestaţiilor şi în faţa instanţelor judecătoreşti competente.
Prezenţa avocaţilor noştrii în staff-urile dumneavoastră este o garanţie a protejării intereselor dumneavoastră legitime, fie că sunteţi autoritate publică achizitoare fie că sunteţi participant la procedură.

Comments are closed.