Dreptul Muncii

 

Respectarea procedurilor şi reglementărilor legale în domeniul muncii este o cerinţă importantă pentru bunul mers al activităţii oricărei companii, dat fiind faptul că încălcarea acestora conduce, de cele mai multe ori, la procese anevoioase care se pot solda cu obligarea companiei la despăgubiri substanţiale. Pentru a înlătura ori limita posibilitatea intervenirii unor asemenea situaţii mai toate companiile îşi asigură servicii de consultanţă domenială care să le ofere protecţia necesară în zona dreptului muncii.

“Fenechiu Savu & Asociaţii” asigură clienţilor o gamă variată de servicii relative la proiectarea, negocierea, încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor colective şi individuale de muncă, concedieri colective şi individuale, salarizarea angajaţilor, procedurile legale de încadrare în muncă – inclusiv a cetăţenilor străini, pensii şi asigurări sociale, sindicate şi patronate, conflicte de muncă, regulamente şi proceduri interne, precum şi la identificarea căilor de optimizare a veniturilor salariaţilor. Oferim consultanţă asupra efectului asupra angajărilor a fuziunilor, achiziţiilor, restructurărilor complexe şi diminuărilor de personal. Reprezentăm clienţii în faţa instanţelor şi organismelor administrative în legătură cu orice probleme de angajare, inclusiv demiteri, atât individuale cât şi colective, discriminări, secrete comerciale şi neconcurenţă.

Profesionalismul şi experienţa avocaţilor noştrii sunt garanţia identificării şi aplicării acelor soluţii care asigură clienţilor noştrii siguranţa de care au întotdeauna nevoie.

Comments are closed.